KONTAKT NA KAPITÁNA PRÍSTAVU: TRYSKOMYS@GMAIL.COM

Slovenský skauting

48. PRÍSTAV VODNÝCH SKAUTOV “BUFO VIRIDIS” SENICA

Slovenský skauting

48. prístav vodných skautov "BUFO VIRIDIS" Senica

Novinky

Čo je skauting?

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva. Jeho cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt.

Pridajte sa k nám a sami uvidíte!

Naši partneri:

Slovenský skauting

48. PRÍSTAV VODNÝCH SKAUTOV “BUFO VIRIDIS” SENICA